DeutschEnglishSvenska zur Website von newmagic
slideshow picture

ALLSIDIG INOM LUFTBURNA KONTAKTLEDNINGAR OCH STRÖM-SKENOR

SPL Powerlines Sweden är specialiserad på kontaktledningar och strömskenor. Som medlem i Powerlinesgruppen genomför företaget projekt inom när- och fjärrtrafik.

Tack vare ett väletablerat nätverk av svenska underentreprenörer, arbetar SPL Powerlines Sweden som generalentreprenör när det gäller luftburna kontaktledningar på den svenska marknaden. Man hyr också ut moderna mätvagnar och tvåvägsfordon tillsammans med yrkeskunnig personal till sina kunder.