DeutschEnglishSlovenský zur Website von newmagic
slideshow picture

SPL POWERLINES SLOVAKIA:
KÁBLOVÉ SYSTÉMY PRE MODERNÝ ŽIVOT

V ľudskom tele funguje zásobovanie energiou cez krvný obeh a prenos informácií cez nervový systém. Ak by sme sa v takomto ponímaní pozreli na mesto, tak by trakčné vedenia pre elektricky poháňané dopravné prostriedky predstavovali jeho žily a početné dátové káble, uložené pod zemou, jeho nervové dráhy.

VÁŠ PARTNER PRE TRAKČNÉ VEDENIA, NAPÁJACIE KOĽAJNICE A KÁBLE ENERGE-TICKÉHO ROZVODU

Plánovanie a budovanie trakčných vedení, ako aj montáž dátových a silových káblov tvoria jadro činnosti SPL Powerlines Slovakia. Spoločnosť považuje svoje výkony za dôležitý prínos k rozšíreniu a zachovaniu dopravných a informačných infraštruktúr – nevyhnutných pre modernú spoločnosť.

SPL Powerlines Slovakia sa špecializuje na novú výstavbu a rozširovanie výstavby, ako aj údržbu trakčných vedení a zariadení napájacích koľajníc. V spolupráci s ostatnými členmi skupiny Powerlines Group sa realizujú projekty mestskej i medzimestskej dopravy, ako aj montáže káblových systémov a špeciálne montáže doma i v zahraničí.