CzechDeutschEnglish zur Website von newmagic
slideshow picture

SPL POWERLINES CZ: VEDENÍ PRO MODERNÍ ŽIVOT

V lidském těle se energie přivádí krevním oběhem a informace přenášejí pomocí nervů. Přeneseme-li tento příklad na moderní město, potom by byla trakční vedení pro elektricky poháněné dopravní prostředky jeho žíly a mnoho datových kabelů v podzemí jeho nervy.

VÁŠ PARTNER PRO TRAKČNÍ VEDENÍ, NAPÁJECÍ KOLEJNICE A ENERGETICKÉ KABELY

Projektování a zřizování trakčních vedení a montáž datových a silových kabelů jsou základním předmětem podnikání společnosti SPL Powerlines CZ. Společnost chápe své služby jako důležitý příspěvek k rozšiřování a udržování dopravní a informační infrastruktury, která je v moderní společnosti nepostradatelná. Společnost SPL Powerlines CZ je specializována na novou výstavbu, rozšiřování a údržbu trakčních zařízení a napájecích kolejnic.

V úzké spolupráci s dalšími členy skupiny Powerlines Group se realizují projekty příměstské a dálkové dopravy, jakož i kabelové a zvláštní montáže ve vnitrozemí i v zahraničí.