DeutschEnglishMagyar zur Website von newmagic
slideshow picture

KIVÁLÓSÁG IRÁNTI TÖREKVÉS – VEVŐINKÉRT!

A minőségbiztosítás, a környezetvédelem és a munkabiztonság fontos érték a Powerlines Group számára. Ezért a csoport tagjai munkájával integrált minőség-, környezet- és munkabiztonsági irányítási rendszer vezettek be – melyet a TÜV Austria Holding AG tanúsított. Ezzel a Powerlines Group, az ágazat kevés európai vállalatainak egyikeként garantálja, hogy folyamatosan tökéletesíti szigorú standardjait.

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ALAPELVEI

A minőségirányítási rendszer megvalósítására, fenntartására és folyamatos tökéletesítésére a Powerlines Group a következő vezérelveket követi:

Vevőközpontúság

  • A Powerlines Group folyamatosan azon fáradozik, hogy megértse a vevők jelenlegi és jövendő igényeit, teljesítse követelményeiket és túlszárnyalja elvárásaikat.

Vezetői erősségek
  • A vezetőség egységes célt határoz meg és irányt mutat a vállalat számára. Olyan belső környezetet hoz létre és tart fenn, amelyben minden munkatárs a vállalati célok elérésén dolgozhat.

A dolgozók bevonása
  • A dolgozók jelentik a szervezet magját. Az üzemi javaslattételi rendszer lehetővé teszi, hogy képességeiket a vállalat javára hasznosíthassák.

Folyamatközpontúság
  • Egy eredmény akkor érhető el hatékonyan, ha a megfelelő forrásokat és tevékenységeket folyamatként irányítják.

Rendszerközpontúság
  • Az egymással kölcsönhatásban álló folyamatok rendszerének felismerése, megértése, vezetése és irányítása hozzájárul a szervezet hatékonyságához.

Folyamatos javítás
  • A folyamatok, a szervezet és a minősítés folyamatos optimalizálása állandó célkitűzés.

Tárgyszerűség
  • A döntések az adatok és információk elemzésén alapulnak.

Beszállító-központúság
  • A Powerlines Group becsüli beszállítóit. A mindkét fél számára előnyös kapcsolatok fokozzák értékteremtő képességünket.