DeutschEnglishSlovenský zur Website von newmagic
slideshow picture

TÍM

SPL Powerlines Slovakia zamestnáva profesionálov na montáže trakčných vedení, káblov a špeciálne montáže. Okrem dlhoročných skúseností sa náš tím vyznačuje aj zodpovednou prácou a dodržovaním stanovených termínov. Precízna práca zaručuje plynulú a bezpečnú prevádzku zariadení; minimalizujú sa náklady na servis a údržbu.

NEJEDNÁ SA O KLASICKÝ NINE-TO-FIVE-JOB

Presnosť a prezieravosť sú v tomto odvetví životne dôležité – pretože napríklad pri montážach vykonávaných pod prúdom si človek nesmie dovoliť urobiť žiadnu chybu. Okrem toho musí ten, kto ide „na montáž“ vykazovať zručnosť, zodpovednosť a vysokú flexibilitu: Montuje sa vtedy, keď to dovolia rámcové podmienky u zákazníka. Naši montéri sú praví tímoví hráči a cenia si prácu na čerstvom vzduchu. Vďaka úzkej spolupráci spoločností Powerlines pracujú naši zamestnanci na projektoch v celom Rakúsku a aj inde v zahraničí.

JASNÉ STRUKTÚRY PRE DOBRÚ SPOLOPRÁCU
Štruktúry v spoločnosti SPL Powerlines Slovakia sú orientované na komunikáciu so zamestnancami, jasné podávanie informácií a rýchle rozhodovanie. Vedenie spoločnosti, ako časť tohto tímu, si vždy rado vypočuje svojich zamestnancov.

VZDELANIE V TEÓRII A V PRAXI
„Nestačí vedieť, vedomosti musíme aj použiť“ – toto napísal už J. W. Goethe vo svojom diele „Wilhelm Meisters Wanderjahre“. Táto základná veta sprevádza aj spoločnosť SPL Powerlines Slovakia, ktorý školí svojich zamestnancov počas bežiacej prevádzky, a to so zameraním na prax.