DeutschEnglishSlovenský zur Website von newmagic
slideshow picture

HĽADÁME DOKONALOSŤ – PRE NAŠICH ZÁKAZNÍKOV!

Záruka kvality, ochrana životného prostredia a bezpečnosť práce majú v skupine Powerlines Group vysokú hodnotu. Preto skupina so svojimi členmi zaviedla Integrovaný systém manažmentu pre kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť práce – certifikovaný TÜV Austria Holding AG. Týmto Powerlines Group, ako jeden z mála spoločností v Európe v tejto oblasti, garantuje nepretržité zlepšovanie svojich vysokých štandardov.

PRINCÍPY SYSTÉMU MANAŽMENTU KVALITY

Na realizáciu, udržanie a neustále zlepšovanie systému manažmentu kvality postupuje Powerlines Group podľa nasledujúcich ústredných myšlienok:

Orientácia na zákazníka

  • Powerlines Group sa neustále usiluje porozumieť aktuálnym a budúcim potrebám zákazníkov, spĺňať požiadavky a prekonávať očakávania zákazníkov.

Sila vedenia v spoločnosti
  • Manažment udáva jednotný cieľ a smer napredovania spoločnosti. Vytvára a udržuje interné prostredie, v ktorom sa všetci zamestnanci môžu plne angažovať pri dosahovaní cieľov spoločnosti.

Zapojenie zamestnancov
  • Zamestnanci sú jadrom organizácie a ich zlepšovateľské návrhy umožňujú využiť ich schopnosti pre dobro spoločnosti.

Orientácia na proces
  • Účinný výsledok sa dosiahne vtedy, keď sa príslušné zdroje a aktivity riadia ako proces.

Orientácia na systém
  • Rozpoznanie, porozumenie, riadenie a usmerňovanie systému procesov, ktoré sú vo vzájomnom vzťahu, prispieva k účinnosti a efektívnosti organizácie.

Nepretržité zlepšovanie
  • Neustála optimalizácia všetkých procesov, organizácie a kvalifikácie je naším stálym cieľom.

Vecnosť
  • Rozhodnutia sa zakladajú na analýze údajov a informácií.
Orientácia na dodávateľov
  • Powerlines Group si cení svojich dodávateľov. Vzťahy, výhodné pre obidve strany, zlepšujú schopnosti obidvoch strán pri vytváraní hodnôt.