DeutschEnglishSlovenský zur Website von newmagic
slideshow picture

TRVÁCNOSŤ

Trvácnosť znamená pre Powerlines Group zabezpečiť fungovanie skupiny a jej obchodnej činnosti. Vyvíjame projekty s trvalým prísľubom realizácie prác pre naších zákazníkov a nadchýname ich inovatívnymi riešeniami.

Zriadenie infraštruktúrnych zariadení si vyžaduje spoľahlivosť, prevádzkovú bezpečnosť a dlhú životnosť zariadení. Powerlines pracuje pre spoločnosti, pre ktoré je trvalo udržateľné hospodárenie rovnako dôležité. Relevantné trhy sa vyznačujú vysokou stabilitou a dlhodobou orientáciou.

Budúci vývoj je podporovaný makroekonomickými trendmi:

OBLASŤ OBCHODNEJ ČINNOSTI – ŽELEZNICA

Medzimestská doprava

  • Zvýšenie frekvencie a kratšie časy jazdy („koľajnica namiesto cesty a lietadla“)
  • Efektívnejšia a ekologickejšia železničná prevádzka („elektrický prúd namiesto nafty“)

Mestská doprava (metro a električka)
  • Zvyšujúce sa požiadavky na mobilitu v mestských oblastiach
  • Ekologická alternatíva k autu a autobusu

OBLASŤ OBCHODNEJ ČINNOSTI – ENERGIA
  • Rozšírenia elektrických sietí v dôsledku zvyšujúcej sa potreby energie
  • Nové spojovacie vedenia na základe narastajúceho významu obnoviteľnej energie
  • Úpravy infraštruktúry sietí v dôsledku zmenených konceptov výroby energie (vyraďovanie jadrových elektrární)