DeutschEnglishSlovenský zur Website von newmagic
slideshow picture
MANAŽMENT

Manažment

Profesijná kariéra: Ukončené štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave s orientáciou na elektrotechniku, diplom zo štátnej skúšky z Informačnej technológie („červený diplom“), diplom zo štátnej skúšky z pedagogiky, od roku 1980 výskumný pracovník – VÚVT Žilina, od roku 1984 vedúci IT – Považské stavebné družstvo, od roku 1988 riaditeľ oddelenia aplikovanej kybernetiky – Svetom, od roku 1990 obchodný riaditeľ – Concept, a. s., od roku 1994 obchodný vedúci – Svetom, od roku 1997 obchodný vedúci – Svetom Metal Factory, s. r. o., od roku 2005 podnikateľ, od roku 2009 obchodný vedúci – SPL Powerlines Slovakia, s. r. o., a od roku 2010 obchodný vedúci – VLB Leitungsbau GmbH & Co K, organizačná zložka Žilina
 
Profesijná kariéra: Po vyuèení za silnoprúdového montéra u Siemens AG Österreich od roku 1986 výstavba a zapájanie nízko a vysokonapäových zariadení v závode Siemens Fohnsdorf, potom v Siemens AG Österreich, o.i. zodpovedný za sprevádzkovanie klimatizácií vo Viedenskej všeobecnej nemocnici, stavbyvedúci pri projektoch trakèných vedení pre rakúske železnice ÖBB, projektový vedúci výstavby rádiových a GSM sietí, od roku 2003 vo FEB Fahrleitungs- und Elektrobau (vedenie projektov lokálnej dopravy) a vo vedení spoloènosti ANTEC, od decembra 2007 konate¾ v SPL Powerlines Austria. Od roku 2017 konate¾ v spoloènostiach SPL Powerlines Slovakia s.r.o. a SPL Powerlines Poland sp.z.o.o.