DeutschEnglishSlovenský zur Website von newmagic
slideshow picture

DODRŽANIE STANOVENÉHO CIEĽA

Spoločnosť Powerlines považuje bezvýnimkové rešpektovanie externých a interných pravidiel za základ zodpovedného konania a za neoddeliteľnú súčasť všetkých obchodných aktivít.

Code of Contact of Powerlines Group - Download

Code of Contact - German Railway Industry Association (VDB) - Download

Powerlines Group - Guidelines for Customer and Supplier Relations - Download