CzechDeutschEnglish zur Website von newmagic
slideshow picture

TÝM

Společnost SPL Powerlines CZ disponuje profesionály v oblasti montáže trakčních, kabelových a zvláštních vedení. Vedle dlouhodobých zkušeností se náš tým vyznačuje odpovědnou prací a dodržováním termínů. Precizní práce zaručuje bezproblémový a bezpečný provoz zařízení; náklady na servis a údržbu se minimalizují.

NEJEDNÁ SE O NINE-TO-FIVE-JOB

Přesnost a ohleduplnost jsou při této práci životně důležité, neboť například při montáži pod proudem si nesmíme dovolit žádnou chybu. Kromě toho, kdo jde „na montáž“, musí disponovat zručností, vědomím odpovědnosti a vysokou flexibilitou: Montuje se tehdy, když to dovolí rámcové podmínky u zákazníka. Montéři se nazývají ve firemním žargonu s přimhouřením oka také jako „Zangleři“ – jsou skutečnými týmovými hráči a mají rádi práci na čerstvém vzduchu. Díky úzké spolupráci v rámci skupiny Powerlines jsou naši pracovníci využíváni na projektech v celém Rakousku i jinde v zahraničí.

JASNÉ STRUKTURY PRO DOBROU SPOLUPRÁCI
Struktury SPL Powerlines CZ jsou orientovány na otevřenou komunikaci s pracovníkmi, transparentní informace a krátké rozhodovací procesy. Vedení společnosti jako součást tohoto týmu dokáže vždy naslouchat každému pracovníkovi.

VZDĚLÁNÍ V TEORII A PRAXI
„Nestačí pouze vědět, musí se to také použít“, stojí již v Goetheho díle „Viléma Meistra Léta učednická“. Tuto zásadu dodržuje také firma SPL Powerlines CZ, která vychovává své pracovníky orientované na praxi v běžném provozu.