CzechDeutschEnglish zur Website von newmagic
slideshow picture

IN SEARCH OF EXCELLENCE – PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY!

Zajišťování kvality, ochrana životního prostředí a bezpečnost práce mají ve společnosti Powerlines Group prioritu. Proto zavedla skupina se svými členy integrovaný systém řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce, který je certifikován společností TÜV Austria Holding AG. Tím zaručuje společnost Powerlines Group, jako jeden z mála podniků v Evropě v tomto oboru, nepřetržité zlepšování vysokých norem.

PRINCIPY SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY

K realizaci, udržování a neustálému zlepšování systému řízení kvality dodržuje společnost Powerlines Group následující zásady:

Orientace na zákazníka

  • Společnost Powerlines Group neustále usiluje o pochopení potřeb zákazníků, splnění požadavků a překonání očekávání zákazníků.

Síla vedení
  • Management udává jednotný cíl a směr společnosti. Vytváří a udržuje interní prostředí, ve kterém se všichni zaměstnanci mohou podílet na dosažení podnikových cílů.

Zapojení zaměstnanců
  • Zaměstnanci jsou základem organizace a podnikové zlepšovatelství umožňuje využívání jejich schopností v prospěch společnosti.

Orientace na proces
  • Výsledku je účinně dosaženo tehdy, když jsou příslušné zdroje a aktivity řízeny jako proces.

Systémová orientace
  • Rozeznání, pochopení, vedení a řízení systému procesů, které jsou ve vzájemně se měnícím vztahu, přispívá k účinnosti a efektivnosti organizace.

Neustále zlepšování
  • Stanoveným cílem je stálá optimalizace všech průběhů, organizace a kvalifikace.

Odbornost
  • Rozhodování jsou založena na analýze dat a informací.

Orientace na dodavatele
  • Společnost Powerlines Group si váží svých dodavatelů. Pro obě strany výhodné vztahy posilují schopnost vytváření hodnot na obou stranách.