CzechDeutschEnglish zur Website von newmagic
slideshow picture

UDRŽITELNOST

Udržitelnost znamená pro společnost Powerlines schopnost udržet v budoucnu obchodní činnost skupiny. Vyvíjíme projekty s trvalým příslibem výkonů pro naše zadavatele a vzbuzujeme nadšení u našich zákazníků inovativními řešeními.

Zřizování zařízení infrastruktury vyžaduje samo o sobě spolehlivost, provozní bezpečnost a dlouhou životnost zařízení. Společnost Powerlines pracuje pro trvale hospodařící podniky. Důležité trhy se vyznačují vysokou stabilitou a dlouhodobou orientací.

Budoucí vývoj je podporován makroekonomickými trendy:

OBOR ČINNOSTI DRÁHA

Dálková doprava
  • Zvyšování frekvence a kratší jízdní časy („koleje namísto silnice a letadla“)
  • Efektivnější a ekologičtější drážní provoz („proud namísto nafty“)

Městský provoz (metro a tramvaj)
  • Stoupající potřeby mobility v urbanizovaném prostoru
  • Ekologická alternativa pro osobní automobil a autobus

OBOR ČINNOSTI ENERGIE
  • Rozšiřování přívodních sítí v důsledku stoupající energetické potřeby
  • Nová spojení na základě rostoucího významu obnovitelné energie
  • úpravy infrastruktury sítí v důsledku koncepce výroby elektrické energie (vystoupení z atomových elektráren)