CzechDeutschEnglish zur Website von newmagic
slideshow picture
VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Manažment

Odborná praxe: Absolvování Slovenské technické univerzity v Bratislavě se zaměřením na elektrotechniku, státní diplom z informačních technologií („Red Diploma“), státní diplom z pedagogiky, od roku 1980 výzkumný pracovník ve VÚVT Žilina, od roku 1984 vedoucí výpočetní techniky v Považském stavebním družstvě, od roku 1988 ředitel oddělení aplikované kybernetiky ve firmě Svetom, od roku 1990 jednatel ve společnosti Concept a.s., od roku 1994 jednatel společnosti Svetom, od roku 1997 jednatel společnosti Metal Factory s.r.o., od roku 2005 podnikatel, od roku 2009 jednatel společnosti SPL Powerlines Slovakia s.r.o. a od roku 2010 jednatel ve společnosti VLB Leitungsbau GmbH & Co K, organizační složka Žilina
 
Odborná praxe: Profesní dráha: studium podnikové administrativy na WU ve Vídni, od roku 1992 podnikový analytik FGG/AWS, v letech 1996 až 2007 øídící funkce v Investkredit Bank AG a na závìr vedoucí odboru velkoobchodu, podnikových financí a projektového financování. V letech 2007 až 2011 CFO u spoleènosti Powerlines Group a SPL Powerlines Austria, od roku 2011 CEO spoleènosti Powerlines Group.