DeutschEnglishNederlands zur Website von newmagic
slideshow picture

EEN MULTICULTUREEL TEAM WAAR U OP KUNT REKENEN

SPL Powerlines Benelux realiseert complexe bovenleidingprojecten. Professioneel teamwork is dan ook essentieel om probleemloze uitvoering van de werken, volledige kwaliteitscontrole en tijdige oplevering van de installaties te kunnen garanderen. Ons team bestaat uit deskundige Nederlands- en Duitstalige medewerkers.

PROFESSIONEEL, KLANTGERICHT, BETROUWBAAR

Onze geschoolde en ervaren multiculturele medewerkers zijn erg goed vertrouwd met de markt in de Benelux-landen en kunnen bogen op jarenlange ervaring bij de bouw en het onderhoud van systemen voor regio- en langeafstandsverkeer. Voor onze opdrachtgevers betekent dat: precieze uitvoering, veilige werking van de systemen en minimale service- en onderhoudskosten.

OPLEIDING IN THEORIE EN PRAKTIJK
Goethe schreef het al in zijn "Wilhelm Meisters Wanderjahre": "Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden" (Kennis alleen volstaat niet, men moet ze ook kunnen toepassen). Het is een basisprincipe dat SPL Powerlines Benelux nastreeft door zijn medewerkers een praktijkgerichte opleiding te bieden.